Rejsegaranti

Hvis vi er skyld i, at du er blevet mere end 20 minutter forsinket, kan du benytte dig af vores rejsegaranti.

Ansøg om rejsegaranti

Hvis bus og tog ikke kører som lovet

Du kan benytte dig af vores rejsegaranti, hvis bussen, toget eller flexvognen er mere end 20 minutter forsinket, eller hvis du misser et skifte pga. forsinkelse og bliver mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål.

Rejsegarantien betyder, at vi dækker udgifterne til en taxi eller giver kompensation for udgifter til kørsel i privat bil.

Hvis det er toget, den er gal med, kan du også få hele eller dele af billetprisen tilbage.

Ansøg om Rejsegaranti for bus og tog 

Ansøg om rejsegaranti

Hvis flexvognen ikke kører som lovet

Du kan benytte dig af vores rejsegaranti, hvis flexvognen er mere end 20 minutter forsinket, eller hvis du misser et skifte pga. forsinkelse og bliver mere end 20 minutter forsinket til dit rejsemål.

Rejsegarantien betyder, at vi dækker udgifterne til en taxi eller giver kompensation for udgifter til kørsel i privat bil.

Ansøg om rejsegaranti for flextrafik

Mere om rejsegaranti

Rejsegarantien gælder døgnet rundt alle ugens dage. Den kan dog blive sat ud af kraft ved force majeure eller arbejdsnedlæggelser. Sker det, vil det fremgå af Trafikinfo.

Du kan benytte rejsegarantien i følgende tilfælde:

 • Hvis bussen, toget eller flexvognen er mere end 20 minutter forsinket.
 • Hvis bussen kører forbi uden at standse (selvom du har været ved stoppestedet i god tid og gjort dig synlig), og der er mere end 20 minutter til næste bus.
 • Hvis et skifte mislykkes, fordi bussen eller toget ikke er kørt til tiden, og der er mere end 20 minutter til næste bus eller tog*.

*Rejsegarantien gælder for alle de skift, der fremgår af køreplanerne her på hjemmesiden.  For andre skift gælder rejsegarantien, hvis der er mindst 4 minutter mellem planlagt ankomst og afgang. Efter klokken 19.00 og i weekenden gælder rejsegarantien også for skift mellem bybusser, der afgår på samme tid fra Aalborg Station – dvs. stoppestederne omkring John F. Kennedys Plads og Aalborg Busterminal.

Rejsegarantien kan sættes ud af kraft ved force majeure (voldsomt vejr og lign.) og hvis chaufførerne har nedlagt arbejdet.

Rejsegarantien dækker rejser med alle vores busser inkl. telebusser, tog, teletaxi, Flextur, Plustur og Flexhandicap, hvis betingelserne er opfyldt. Den dækker også togrejser, hvor der er skifte mellem vores og DSB’s tog.

Vær opmærksom på at rejsegarantien ikke dækker skift mellem vores busser eller flextrafik og DSB- eller GoCollective-tog.

Hvis I er 8 eller flere, der rejser sammen, er I dækket af rejsegarantien, hvis I har reserveret plads senest 5 hverdagsdøgn før afgang.

Ja, og hvis der ikke er plads til barnevognen, sidestiller vi det med, at bussen er kørt forbi uden at standse. Så du kan også benytte rejsegarantien, hvis der ikke er plads.

Ja, og hvis bussen er kørt forbi uden at standse, må du benytte dig af rejsegarantien, selvom der er mindre end 20 minutter til næste bus.

Nej. Rejsegarantien gælder ikke for cykler.

Vi dækker en af følgende ting:

 • Udgifter til en taxi
 • Kørsel i privat bil

Vi dækker kun transport mellem stoppesteder/stationer på rejsen.

Det er den, der har betalt for taxien, eller den der har kørt bilen, der kan få udgifterne dækket.

Særligt for rejsende med tog
Hvis et af vores tog indgår i din rejse, kan du også vælge en af følgende ting. Du kan kun vælge en slags kompensation.

 • Få hele eller dele af rejsens pris tilbagebetalt
 • Rejsetidsgarantibillet til en ny rejse på togstrækningen med ret til omstigning til bus i zonerne, som du rejser fra og til.

Du kan få følgende procentdele af rejsens pris tilbagebetalt:

 • 25% af rejsens pris, hvis forsinkelsen er på 20 minutter eller mere
 • 50% af rejsens pris, hvis forsinkelsen er på 60 minutter eller mere
 • 75% af rejsens pris, hvis forsinkelsen er på 90 minutter eller mere
 • 100% af rejsens pris, hvis forsinkelsen er på 120 minutter eller mere

Hvis forsinkelsen er på 60 minutter eller mere, må du gerne opgive rejsen og rejse retur til afrejsestationen på samme billet. Derudover kan du få tilbagebetalt din billet efter ovenstående satser.

Det er ankomsttiden på sidste station eller stoppested på rejsen, der afgør, hvor meget du er forsinket.

Rejsetidsgarantibillet
En rejsetidsgarantibillet er gyldig i 6 måneder, og kan ikke ombyttes eller tilbagebetales.

Du skal selv udfylde afrejsedatoen på billetten med kuglepen før afrejse. Der må ikke rettes i datoen efterfølgende.

Let forplejning
Hvis du rejser med tog og bliver mere end 60 minutter forsinket, kan du få dækket udgifter til mad eller drikkevarer for op til 50 kr.

Du kan ikke få dækket udgifter til spiritus, tobaksvarer, magasiner, aviser, spil og lign.

Kompensation til pendlere, der rejser med tog
Hvis du benytter Pendlerkort, Ungdomskort, Erhvervskort eller Rejsekort med pendler kombi eller lign., beregnes rejsens pris som 50 % af dagsprisen på dit kort.

Hvis du benytter Pendler20 beregnes rejsens pris som 1/20 af kortets pris.

Hvis du benytter Rejsepas beregnes rejsens pris som 1/8 af kortets pris.

Hvis du rejser mellem Aalborg – Aarhus kan du også tilmelde dig DSB Pendler Rejsetidsgaranti 

Rejsegarantien dækker ikke ekstra indkøbte bus- eller togbilletter, overnatninger, tabt arbejdsfortjeneste eller billetter til missede fly, færger, fjernbusruter, biograf- og teaterforestillinger og lign.

For at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling, skal du søge om rejsegaranti hurtigst muligt efter forsinkelsen og helst indenfor 14 dage.

Forældelsesfristen for at ansøge om rejsegaranti er 3 år.

Husk at gemme den originale billet eller bon, indtil du har fået en afgørelse fra os, da vi forbeholder os retten til at indhente dokumentation.

Vi bestræber os på at give dig et svar senest 21 dage efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Hvis din ansøgning bliver godkendt, sætter vi tilbagebetalingen ind på din NemKonto. Derfor skal du oplyse dit CPR-nummer, når du ansøger.

Du kan klage over en afgørelse i en sag om rejsegaranti til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. 

Hvis du ikke mener, at vi overholder Forordningen om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser - herunder bestemmelser om rejsegaranti - kan du klage til Jernbanenævnet