Forretningsplan

Vores forretningsplan er hele Nordjyllands. Den er skabt i samarbejde med vores kunder, samarbejdspartnere og en lang række interessenter fra den nordjyske uddannelses-, erhvervs- og turismesektor.

Det skal være lettere og enklere at benytte den kollektive trafik. Det er vores ambition, som vi vil indfri ved at binde Nordjylland bedre sammen på kryds og tværs og ved at bidrage til vækst og trivsel.

Strategi

Ambition, rolle og ansvar