Trafikindkøb

NT indkøber offentlig servicetrafik på vegne af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland jf. lov om trafikselskaber

Indkøb af bus- og flextrafik sker gennem EU-udbud, mens indkøb af togtrafik sker indenfor rammerne af EU-forordningen om offentlig personbefordring med jernbane og vej (PSO-forordningen). Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU-forordningen, forpligtet til at offentliggøre årlige trafikkøbsrapporter.

Trafikkøbsrapport_2023-web.pdf