Vores historie

Siden grundlæggelsen i 1981 har Nordjyllands Trafikselskab (NT) været et centralt omdrejningspunkt for den kollektive transport i Nordjylland.   

Overordnet set er det vores opgave at fastlægge takster og billetsystemer og varetage den offentlige servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, lokalbanekørsel og regionaltogskørsel. Det er også vores opgave at koordinere og planlægge flextrafikken herunder den individuelle handicapkørsel. 

I 2007 forenede NT og dele af det tidligere Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab (VAFT) kræfterne som følge af "Lov om Trafikselskaber" og Strukturreformen. Det nye selskab, der fortsatte under NT-navnet, repræsenterede ikke blot en organisatorisk sammenlægning, men var også et skridt mod en bedre og mere sammenhængende kollektiv trafik i det nordjyske.  

NT ejer 89 % af Nordjyske Jernbaner A/S (NJ), som siden 2017 har stået for togtrafikken på lokalbanerne mellem Skagen – Frederikshavn og Hjørring - Hirtshals og den regionale togdrift mellem Skørping - Aalborg - Frederikshavn.  

Udover at have vores fokus på Nordjylland, deltager vi også i en række samarbejder med andre trafikvirksomheder. Vi er bl.a. medejer af Rejsekort & Rejseplan A/S, hvor vi arbejder for at gøre det lettere og enklere at benytte den kollektive trafik. 

Vores fundament

NT's vedtægter

Vedtægterne beskriver formålet med NT, ejerforhold, finansiering mm.

Se NT's vedtægter