Vores organisation

Hvordan er vi organiseret, hvem sidder i vores bestyrelse, og hvem har ansvaret for hvad? Det er nogle af de ting, du kan få svar på her.

Hvem er vi?

Organisation

NT er ejet af Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner. Den daglige ledelse varetages af NT’s direktion, mens den overordnede politiske ledelse varetages af NT’s bestyrelse.  

Se NT organisation

Den politiske ledelse

Bestyrelse

Vores bestyrelse består af syv repræsentanter fra kommunerne og to fra Region Nordjylland. Region Nordjylland og Aalborg Kommune vælger selv hhv. to og et medlem til bestyrelsen. De øvrige medlemmer vælges af repræsentantskabet, som består af repræsentanter fra alle 11 nordjyske kommuner. 

Læs mere 

Ansvar

Hvem står for hvad?

NT fastlægger ruter og laver køreplaner for tog, expresbusser, regionalbusser, lokalbusser og bybusser udenfor Aalborg. Hvis det drejer sig om tog eller ruter, der kører i mere end en kommune, sker det som udgangspunkt i samarbejde med Region Nordjylland. Drejer det sig om busser, der kun kører i én kommune, sker det som udgangspunkt i samarbejde med den pågældende kommune.  

For lokalbusser og bybusser i Aalborg, er det Aalborg Kommune selv, der fastlægger ruterne og laver køreplanerne. 

Ansvaret for togdriften i Nordjylland er delt. Nordjyske Jernbaner står for togdriften på strækningen Skørping - Aalborg – Frederikshavn og lokalbanerne mellem Hjørring - Hirtshals og Skagen – Frederikshavn. Arriva Tog står for Thybanen mellem Thisted og Ydby, mens DSB står for togdriften mellem Aalborg – Hobro.