UDBUD

Nu udbydes 31.2 udbud af Flextrafik

02-01-2023

Nu udbyder vi 31.2 udbud af Flextrafik 

NT udbyder udførelse af Flextrafik - hovedsagelig handicapkørsel, teletaxikørsel, Flextur, Plustur, siddende patientbefordring, kørsel til læge- og speciallæge samt et antal faste kørselspakker. Der indgås aftaler om følgende efter udbud: 

·    Rammeaftaler med en varighed på 24 mdr. om variabel kørsel uden rådighedsaftale.  

·    Aftaler vedr. variabel kørsel med rådighedsaftale fordelt på 23 pakker. Leverandøren er garanteret betaling for et fast antal timer pr. dag i et nærmere defineret tidsrum jf. pakkebeskrivelserne.  

·    Aftaler vedr. fast kørsel fordelt på 279 pakker. 

Udbudsbetingelser og oversigt over den udbudte kørsel er tilgængeligt på Udbudsportalen.