UDBUD

Nu udbyder vi 30. udbud af bustrafik

01-09-2023

Vores 30. udbud af bustrafik omfatter udbud af kørsel med regionale ruter i Nordjylland. Kørslen udbydes som A-kontraktkørsel.  

Kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 17.800 køreplantimer fordelt på 5 driftsbusser.  

Der vil blive indgået kontrakter med driftsstart i august 2024. 

Vi afholder informations- og spørgemøde den 6. oktober 2023 kl. 10.00. Mødet har til formål at præsentere udbuddet og besvare evt. spørgsmål. Tilmelding skal ske til kontrakt@NTmail.dk senest den 3. oktober 2023. 

Udbudsmaterialet findes på udbudsportalen.