ÆNDRET KRAV I UDBUD

Ændrede krav til type 1 vogne i kommende udbud

27-06-2024

I forhold til vores kommende udbud Flex25 har vi ændret i kravene til type 1 vogne.

Alle type 1 vogne der ny- eller omregistreres fra og med 1. september 2024 skal være elbiler (nulemission) for at kunne byde ind i udbuddet Flex25. Kravet til rækkevidden for type 1 vogne vil være mindst 450 km målt efter WLTP standarden.

Øvrige vilkår for udbuddet fremgår af udbudsmaterialet, som offentliggøres i november 2024.

Ovenstående handler udelukkende om de fremtidige krav til biler i det kommende udbud. Kravene i de eksisterende kontrakter er ikke påvirket af dette ændrede krav.