Erhvervskort

Et Erhvervskort er et smart, skattefrit Pendlerkort, som en virksomhed kan tilbyde en medarbejder som et bruttolønsgode. Kortet udstedes til zonerne mellem hjem og arbejde, og kan bruges i både busser og tog.

Med Erhvervskort får du ubegrænset pendling mellem bopæl og arbejdsplads i 12 måneder. Kortet må også benyttes til private rejser på strækningen mellem bopæl og arbejdsplads op til 8 ture pr. måned.

Erhvervskort

Spar op til 50 %

Med Erhvervskort giver du dine medarbejdere billigere transport til og fra arbejde. Fordi Erhvervskort gælder for 1 år ad gangen, giver vi en rabat på 11,3 %. Derudover er der en skattemæssig besparelse . Hvis der er under 24 km. mellem hjem og arbejde, er der altid penge at spare. Alt i alt sparer kunder med et Erhvervskort op til 50 % ift. et almindeligt Pendlerkort.

Ring til os på 98 11 11 11 og hør nærmere.

Opret erhvervskortaftale


Har du spørgsmål som virksomhed
Skriv til os her

Har du spørgsmål som medarbejder
Skriv til os her

Mere om Erhvervskort

Prisen er den samme som for et almindeligt Pendlerkort, og er dermed afhængig af antallet af zoner. Du får dog altid 11,3 % rabat, når du køber Erhvervskort.

Det koster ikke noget at tilbyde medarbejderne et Erhvervskort. I skal blot oprette en Erhvervskortaftale hos os og kan derefter bestille kortene. NT Salgs- og Servicecenter hjælper medarbejderne videre, hvis de bliver i tvivl om noget.

Hvis du benytter Erhvervskort, opnår du ikke befordringsfradrag.

Hvis du har under 24 kilometer til arbejde, har du i forvejen intet befordringsfradrag, og så er der altid penge at spare.

Hvis du har mellem 24 og 35 kilometer til arbejde, mister du dit befordringsfradrag. Men der er stadig en besparelse ved at benytte Erhvervskort fremfor at beholde befordringsfradraget og benytte et almindeligt Pendlerkort eller Rejsekort

Har du mere end 35 kilometer til arbejde, kan det ikke betale sig for dig med et Erhvervskort.

Hvis du flytter, kan antallet af zoner mellem din bopæl og dit arbejde ændre sig, så du skal have et nyt Erhvervskort. Er du i tvivl om zoneantallet, kan du kontakte NT Salgs- og Servicecenter på telefon 98 11 11 11.

Hvis dit kort skal ændres, skal du kontakte erhvervskortbestilleren i din virksomhed.

Linket til dit Erhvervskort sendes til dig i en sms. Hvis du skifter mobilnummer, er det derfor vigtigt, at du giver erhvervskortbestilleren i din virksomhed besked, så du stadig har adgang til dit Erhvervskort.

Kontakt virksomhedens erhvervskortbestiller for at få gensendt sms'en med link til dit Erhvervskort.

En aftale om Erhvervskort mellem arbejdsgiver og medarbejder gælder for 12 måneder ad gangen.

Medarbejderen kan opsige ordningen med 1 måneds varsel. Der skal dog altid betales for mindst 3 måneder.

Tilbagebetalingen beregnes fra den dag erhvervskortet er opsagt, og rabatten på 11,3 % modregnes i tilbagebetalingen. Rabatten på 11,3 % opnås kun, hvis Erhvervskortet benyttes i mindst 6 måneder.

I forhold til SKAT er medarbejderen kun skattemæssigt bundet af sin ansættelseskontrakt. Denne skal afspejle en eventuel aftale om en nedgang i bruttolønnen. Reduktionen i medarbejderens bruttoløn skal ske på månedsbasis.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedr. Erhvervskort.

Ring på tlf. 98 11 11 11 (se åbningstider for NT Salgs og Servicecenter)

Har du spørgsmål som virksomhed
Skriv til os her

Har du spørgsmål som medarbejder
Skriv til os her