Skolekort

Kørselsberettigede elever på folkeskoler, friskoler og privatskoler kan benytte Skolekort. Elever, der ikke er kørselsberettigede, kan i stedet benytte Pendlerkort eller Rejsekort med pendler kombi.

Til skoleelever

Bestilling af skolekort

Skolen bestiller Skolekort til elever på skolen
Det er skolen, der bestiller Skolekort til eleverne, og fornyer deres kort fra skoleår til skoleår. Vi henviser derfor til skolesekretæren på den pågældende skole for information om Skolekort.

Hvor og hvornår må Skolekort benyttes?
Skolekort kan benyttes døgnet rundt i zonerne mellem bopæl og skole. Skolekort kan dog ikke benyttes i juli måned.

Skolekort giver også mulighed for at rejse gratis med Plustur.

Brug af skolekort

Sådan bruges Skolekort

Check ind med kortet, når rejsen starter. Check ind igen ved skifte til en anden bus eller tog undervejs. Check ud, når rejsen afsluttes.

Reglen om at et betalende barn må medbringe et andet barn under 12 år, gælder ikke, når der benyttes Skolekort.

Kortet er personligt og må ikke lånes ud til andre.

Undgå at beskadige kortet. Der må ikke klippes eller laves huller i et Skolekort.

GRATIS KØRSEL I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Børn rejser gratis

Børn under 16 år kan køre gratis med lokalruterne i Vesthimmerlands Kommune uden billet eller kort. Fra 1. augst 2024 kan skoleelever under 16 år med bopæl i Vesthimmerlands Kommune få et Skolekort, som giver mulighed for at de også kan rejse gratis med busserne på de regionale ruter i kommunen.

Elever med bopæl udenfor Vesthimmerlands Kommune og elever på 16 år eller over kan få et Skolekort til gratis rejse med busser på strækningen mellem bopæl og skole. Disse elever kan ikke få et Skolekort til alle regionalruter i kommunen.

Skolekortene udstedes af den skole, som eleven går på.

Tilbuddet omfatter følgende busruter:

Lokalruter: 68, 110, 111, 112, 520, 521, 522, 523, 530, 531, 540, 541, 542, 543, 544, 551 og 552.

Regionalruter: 50, 52, 57, 67, 68, 100, 113, 950X og 951X

 

Til skolesekretærer

Midlertidig skolekort

Hvis der opstår behov for et midlertidigt skolekort kan det bestilles her.

Bestil midlertidigt skolekort