Skolekort

Kørselsberettigede elever på folkeskoler, friskoler og privatskoler kan benytte Skolekort. Elever, der ikke er kørselsberettigede, kan i stedet benytte Pendlerkort eller Rejsekort med pendler kombi.

Til skoleelever

Bestilling af skolekort

Skolen bestiller Skolekort til elever på skolen
Det er skolen, der bestiller Skolekort til eleverne, og fornyer deres kort fra skoleår til skoleår. Vi henviser derfor til skolesekretæren på den pågældende skole for information om Skolekort.

Hvor og hvornår må Skolekort benyttes?
Skolekort kan benyttes døgnet rundt i zonerne mellem bopæl og skole. Skolekort kan dog ikke benyttes i juli måned.

Skolekort giver også mulighed for at rejse gratis med Plustur.

Brug af skolekort

Sådan bruges Skolekort

Check ind med kortet, når rejsen starter. Check ind igen ved skifte til en anden bus eller tog undervejs. Check ud, når rejsen afsluttes.

Reglen om at et betalende barn må medbringe et andet barn under 12 år, gælder ikke, når der benyttes Skolekort.

Kortet er personligt og må ikke lånes ud til andre.

Undgå at beskadige kortet. Der må ikke klippes eller laves huller i et Skolekort.

Til skolesekretærer

Midlertidig skolekort

Hvis der opstår behov for et midlertidigt skolekort kan det bestilles her.

Bestil midlertidigt skolekort