UDBUD

Resultat af 29. udbud af bustrafik

17-03-2023

Vores 29. udbud af bustrafik omfatter udbud af lokalruter i Brønderslev, Hjørring, Morsø og Aalborg Kommune samt en enkelt regionalrute der primært er finansieret af Region Nordjylland. Kørslen blev udbudt som B/T-kontraktkørsel. 

Udbuddet omfatter i alt ca. 77 busser og ca. 68.000 køreplantimer. Dette svarer til ca. 8% af vores samlede buskørsel. 

Udbuddet blev annonceret d. 30. januar 2023 med frist for indsendelse af tilbud d. 10. marts 2023. Kontrakterne indgås med kørselsstart i august 2023.  

Udbuddet er blevet gennemført som et offentligt udbud, og 11 virksomheder har budt på kørslen med i alt 92 tilbud. De indkomne tilbud er evalueret i henhold til udbudsvilkårene, og på den baggrund tildeles operatørerne kontrakt som listet herunder. 

Liste over vindere af de forskellige pakker.