UDBUD

Resultatet af 31.2 udbud af Flextrafik

20-03-2023

Vi har udbudt udførelse af Flextrafik - hovedsagelig handicapkørsel, teletaxikørsel, Flextur, Plustur, siddende patientbefordring, kørsel til læge- og speciallæge samt et antal faste kørselspakker. Der er udbudt følgende: 

  • Rammeaftaler med en varighed på 24 mdr. om variabel kørsel uden rådighedsaftale.  
  • Aftaler vedr. variabel kørsel med rådighedsaftale fordelt på 23 pakker. Leverandøren er garanteret betaling for et fast antal timer pr. dag i et nærmere defineret tidsrum jf. pakkebeskrivelserne.  
  • Aftaler vedr. fast kørsel fordelt på 279 pakker. 

Udbuddet er afgjort.