ÅRSRAPPORT 2023

Flere passagerer i busser og tog

22-04-2024

Efter nogle turbulente år med svigtende passagertal pga. coronapandemien og brændstofpriser på himmelflugt, er der nu gode nyheder fra os. Vi kan melde om stigende passagertal og en stabiliseret økonomi

Efter en række år præget af usikkerhed og forandringer er det gode nyheder for den kollektive trafik i Nordjylland. Ifølge Årsrapport 2023 har vi oplevet en stor tiltrængt fremgang og en positiv udvikling i 2023. Passagertallet for 2023 er steget med 17 % ift. 2022, og indtægterne er steget med knap 44 mio. kr.

Genrejsning efter svære år

Coronapandemien ramte den kollektive trafik hårdt. I Nordjylland faldt passagertallet med 90% under pandemien, og efterfølgende var det langt fra alle de tidligere kunder, der vendte tilbage. Det betød et stort fald i indtægterne.

På udgiftssiden har der også været nogle udfordrende år. Da krigen brød ud i Ukraine, steg priserne på bl.a. brændstof voldsomt, og det betød en væsentlig stigning i vores omkostninger til at holde busser, tog og flexvogne kørende. Med færre indtægter og større udgifter har det været nogle svære år. Men nu er der altså godt nyt.

- Vores fokus har været på at levere pålidelig og effektiv kollektiv trafik til vores kunder, og det ser ud til, at vores bestræbelser har båret frugt. Det er selvfølgelig meget positivt, at vi efter nogle svære år, har kunnet byde flere passagerer velkommen i vores busser og tog, siger vores direktør, Thomas Eybye Øster.

Plusbus og normalisering af priserne

En af forklaringerne er knap 25 meter lang og findes i Aalborg. Med lanceringen af Plusbus, der er Danmarks første ægte BRT-system, er der for alvor kommet nye passagerer til. Det er der også i de øvrige bybusser i Aalborg, og det er den udvikling, der har haft afgørende betydning for den store stigning i passagertallet.

Stigende energipriser og inflation har også påvirket vores omkostninger, men en normalisering i markedet siden sommeren 2023 har bidraget positivt, så vores økonomi nu er stabiliseret.

- Vores ejere har i stor grad understøttet udbuddet af kollektiv trafik i Nordjylland igennem en svær periode, og vi har formået at navigere gennem udfordringerne og effektivt håndtere vores ressourcer, tilføjer Thomas Eybye Øster. Vi vil fortsætte med at forbedre den kollektive trafik i Nordjylland og levere en service, der opfylder behovene hos vores kunder og for samfundet som helhed.

Selvom eftervirkningerne fra coronapandemien fortsat påvirker passagertallet i 2024, ser vi optimistisk på fremtiden og forventer, at passagertallet forsat vil stige, mens udgifterne fortsætter på et mere stabilt leje.