UDBUD

30. udbud af bustrafik er afgjort

16-02-2024

Afgørelsen af vores 30. udbud af buskørsel gør den nordjyske busflåde endnu grønnere

Udbuddet omfatter udbud af regionalrute 73 i Nordjylland med 5 busser og ca. 17.800 køreplantimer. Kørselsomfanget svarer til ca. 3 % af vores samlede buskørsel, og kørslen er udbudt som A-kontraktkørsel.

Vi annoncerede udbuddet ultimo september 2023 med frist for indsendelse af tilbud den 12. januar 2024. Udbuddet er blevet gennemført som udbud med forhandling med en indledende prækvalifikation. To virksomheder valgte at byde på kørslen. De indkomne tilbud er evalueret ud fra tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet i henhold til udbudsvilkårene, og på den baggrund tildeles den udbudte kørsel til Keolis Danmark A/S. Efter offentliggørelsen af resultatet er der igangsat en stand still periode, som udløber 26. februar 2024 denne dag inklusive.

Med vores 30. udbud af bustrafik tager vi endnu et skridt i retningen af en grønnere busdrift. Rute 73 var oprindeligt den første NT rute, der kom på certificeret biogas, og har derfor kørt fossilfrit i en årrække. Ved dette genudbud af ruten er kontrakten vundet med emissionsfri drift. Når elbusserne bliver idriftsat på rute 73, bringer det os op på samlet 148 elbusser i Nordjylland fordelt på både by-, regional- og lokalruter.