UDBUD

Nu udbydes togbuskørsel for 2024

06-02-2024

Vi udbyder nu togbuskørsel i korridoren Aalborg - Brønderslev - Hjørring i perioden fra 27/7 - 6/10 2024. Kørslen udbydes som B-kontraktkørsel. Kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør ca. 7.600 køreplantimer fordelt på 16 driftsbusser. 

NT afholder informations- og spørgemøde den 7. februar 2024 kl. 9.00. Mødet har til formål at præsentere udbuddet og besvare evt. spørgsmål. Tilmelding skal ske til sbj@ntmail.dk senest den 6. februar 2024.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på udbudsportalen.