UDBUD

Afgørelse af NT’s 30.1 udbud af buskørsel

25-03-2024

NT’s 30.1 udbud af bustrafik vedrører ruterne 274 og 275. Ruterne kører begge i korridoren Dronninglund – Agersted – Sæby, hvoraf 275 også kører via Voerså. Udbuddet omfatter i alt 3 busser i B-kontrakt, med et kørselsomfang på 4.044 timer årligt, og er finansieret af Region Nordjylland samt Frederikshavn og Brønderslev Kommuner. Den udbudte kørsel svarer til ca. 0,4 % af NT’s samlede buskørsel.

Udbuddet blev annonceret d. 29. januar 2024 med tilbudsfrist d. 29. februar 2024. Kontrakterne indgås med kørselsstart i august 2024. Udbuddet er blevet gennemført som et offentligt udbud.

2 virksomheder har budt på kørslen med i alt 2 tilbud.

De indkomne tilbud er evalueret i henhold til udbudsvilkårene, og på den baggrund tildeles DitoBus Linjetrafik A/S kontrakt.

Oversigt

Pakke: 274
Kontrakt-form: B-kontrakt
Rutenr.: 274, 275
Nuværende operatør: DitoBus Linjetrafik / Hørby Rute og Turistbusser
Kommende operatør: DitoBus Linjetrafik A/S
Antal driftsbusser: 3
Køreplantimer ved kontraktstart: 4.044